Usługi prawne

Celem działań podejmowanych przez Kancelarię jest podnoszenie wśród klientów poziomu świadomości obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kancelaria w szczególności świadczy usługi obejmujące:

  • przygotowanie i wdrożenie pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych oraz szkolenie w zakresie jej stosowania;
  • przygotowanie dokumentacji związanej z powierzaniem przetwarzania danych osobowych (umowy powierzenia etc.),
  • rejestrację zbiorów danych osobowych w GIODO, a także wprowadzenie nowych rozwiązań zgodnie z przepisami RODO (rejestr czynności przetwarzania danych),
  • zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń informatycznych dla programów komputerowych, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych,
  • usługi doradcze obejmujące również bieżącą oraz doraźną pomoc w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych,
  • reprezentację klientów na każdym etapie postępowania przed Generalnych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
  • reprezentację przed sądami w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem danych osobowych.